Konkurs „Być Polakiem”

Trwa III edycja konkursu dla młodzieży mieszkającej poza granicami Polski „Być Polakiem”. Organizatorzy chcą zachęcić do poszukiwania polskich śladów w kraju, w którym młodzi obecnie mieszkają. Prace można przesyłać do 31 marca.

Tegoroczna edycja konkursu ma przybliżyć Polskę i jej historię młodym ludziom. Organizator Fundacja „Świat na Tak” zaprosza młodzież do osobistej refleksji nad potrzebą kultywowania polskich tradycji i języka oraz rolą Polaków w kształtowaniu europejskiego i światowego dziedzictwa. Organizator chce w ten sposób zachęcić młodzież do poszukiwania polskich śladów i wpływu Polaków na rozwój krajów, w których obecnie mieszkają.